Informatie voor fabrikanten

Voordelen van het platform voor de fabrikant

HEATINGlabel vormt de verbinding tussen de fabrikant van energie-efficiënte producten en het point of sale, het installatiebedrijf of de installatiegroothandel. Alle fabrikanten zijn verplicht de noodzakelijke waarden van hun producten beschikbaar te stellen. Dit geldt ook voor fabrikanten van temperatuurregelaars en zonne-installaties, ondanks het feit dat deze producten niet zelf een label hoeven te hebben. HEATINGlabel verzamelt de waarden van producten waarvoor energie-etikettering verplicht is in een centrale database en stelt deze aan alle relevante gebruikersgroepen ter beschikking. HEATINGlabel biedt:

  • Open website, d.w.z. in de database kunnen de productgegevens worden opgenomen van alle fabrikanten die op de Duitse markt actief zijn. De database is compatibel met alle software.
  • Hiervan kunnen zowel leveranciers van systemen als leveranciers van componenten profiteren.
  • Eenvoudige gegevensinvoer via Excel-gegevensbladen
  • Implementatie mogelijk in commerciële softwaresystemen (het label wordt afgegeven met de offerte)
  • Geen extra kosten voor softwarebedrijven door gebruik van bestaande IDS-Connect-interfaces. HEATINGlabel zorgt voor berekening van het label en verzending via IDS-Connect.
  • De database zal door het open karakter en het gratis gebruik voor installateurs, leveranciers en hun softwarebedrijven naar verwachting algemeen worden gebruikt.

Word onderdeel van HEATINGlabel

Downloaden van gebruikersovereenkomst, producttypes, gegevensdefinitie en SEPA-afschrijvingsmandaat

Downloaden van gebruikersovereenkomst, producttypes, gegevensdefinitie en SEPA-afschrijvingsmandaat (Engels)

Algemene voorwaarden Heatinglabel

Log-in fabrikant

http://be.de.heatinglabel.com/sites/default/files/pictures/Partner.jpg